Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı,

Doç. Dr. Rahime Dilek KOÇAK


İlgi alanları:
Yönetim ve Strateji, Örgütsel Davranış

 • Tel : +90-312-589-6192
 • Eposta: dkocak@thk.edu.tr
 • ofis: F-135
Rahime Dilek Image

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda AKTAN


İlgi alanları:
Finans, Piyasa Etkinliği, Firma Değerlemesi, Tedarik Zinciri Finansı

 • Tel : +90-312-589-6179
 • Eposta: caktan@thk.edu.tr
 • ofis: F-127
Ceyda Image

Dr. Öğr. Üyesi Şafak KURT


İlgi alanları:
Lojistik Planlama, Operasyonlar, Proje Yönetimi ve Yöneylem Araştırması

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: skurt@thk.edu.tr
 • ofis:
Şafak Image

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YAŞİN


İlgi alanları:
Yönetim ve Organizasyon

 • Tel : +90-312-589-6190
 • Eposta: tyasin@thk.edu.tr
 • ofis: F-139
Tuğba Image

Arş. Gör. Halil Hazar EMEKSİZ


İlgi alanları:
Uluslararası İşletme, Küreselleşme, Uluslararasılaşma Süreçleri

 • Tel : +90-312-589-6358
 • Eposta: hemeksiz@thk.edu.tr
 • ofis: F-115
Halil Hazar Image