Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü,

Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU


İlgi alanları:
e-İhale, Birlikte Çalışılabilirlik, e-Denetim, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, Veri Analizi ve İstatistik Çözümleri, Performans Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Karar Destek Sistemleri, Bulut Bilişim, Tedarik Zinciri

 • Tel : +90-312-589-6050
 • Eposta: meltem.imamoglu@ceng.thk.edu.tr
 • ofis: 178
Meltem Image

Dr. Öğr. Üyesi Şafak KURT


İlgi alanları:
Lojistik Planlama, Operasyonlar, Proje Yönetimi ve Yöneylem Araştırması

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: sakurt@thk.edu.tr
 • ofis:
Şafak Image

Dr. Öğr. Üyesi A. Ömer TOPRAK


İlgi alanları:
Veri bilimi, İstatistiksel Modelleme, Araştırma ve Örnekleme Tasarımı, büyük veri analitiği, kayıt sistemleri, veri entegrasyonu, ölçme-değerlendirme ve mikroekonomi

 • Tel : +90-312-589-6046
 • Eposta: aotoprak@thk.edu.tr
 • ofis: 157
A. Ömer Image

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda AKTAN


İlgi alanları:
Finans, Piyasa Etkinliği, Firma Değerlemesi, Tedarik Zinciri Finansı

 • Tel : +90-312-589-6179
 • Eposta: caktan@thk.edu.tr
 • ofis: F-127
Ceyda Image

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YAŞİN


İlgi alanları:
Yönetim ve Organizasyon

 • Tel : +90-312-589-6190
 • Eposta: tyasin@thk.edu.tr
 • ofis: F-139
Tuğba Image

Arş. Gör. Halil Hazar EMEKSİZ


İlgi alanları:
Uluslararası İşletme, Küreselleşme, Uluslararasılaşma Süreçleri

 • Tel : +90-312-589-6358
 • Eposta: hemeksiz@thk.edu.tr
 • ofis: F-115
Halil Hazar Image