Çağımızda kayıtsız kalınamayacak teknolojik gelişmeler, hayatımızın her alanını kapsamakta, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dönüştürmektedir. Dolayısıyla Yönetim Bilişim Sistemleri, içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için önemli bir alan olarak belirmektedir. Teknolojinin gündelik yaşamdan iş yaşamına kadar hemen her alana sirayet ettiği günümüz koşullarında, bilişim teknolojilerinin  kullanılmadığı bir kurumun hayatta kalması pek de mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı, kurumların, bilişim sistemlerini kendi bünyelerine entegre ederek, etkin bir şekilde yönetecek mekanizmalara hayat vermeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. İş dünyasında, bilişim ve teknoloji altyapıları hızla gelişmekte ve dolayısıyla bu alanda, ciddi bir işgücü açığı oluşmaktadır. Bölümümüz, alanında donanımlı öğrenciler yetiştirerek, bu açığın kapatılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde de çağımızın güncel konuları takip edilerek, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı kurulmuştur. Program, 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle ilk öğrencilerini almıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme bilimi ve bilişim teknolojilerinin senkronize bir şekilde çalışmasını dayanan akademik bir daldır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, alanında uzman, güçlü akademik kadrosu ve öğrencilere sunduğu teknolojik donanım imkânları ile meslekî/teknik bilgi ve becerilere sahip olan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz, işletmelerde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticiler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

İŞ OLANAKLARI

 • Bakanlıklar ve ilgili Kuruluşlar (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İletişim Başkanlığı vb)
 • IT ve Yazılım Firmaları (HP, Sony, Siemens, IBM vb.)
 • Özel ve Kamu Bankaları
 • Telekomünikasyon Şirketleri (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom)
 • Danışmanlık ve Denetim Firmaları (PwC, Deloitte, Kpmg vb)
 • Sigorta ve Finans Kuruluşları
 • Lojistik Firmaları
 • Otomotiv Sektörü
 • İlaç Sektörü (Johnson, Pfizer vb)
 • Medya ve Reklamcılık Sektörü
 • Savunma Sanayi (Aselsan, Roketsan, Tai, Havelsan vb)
 • Üniversiteler
 • Teknokentler