Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde de çağımızın güncel konuları takip edilerek, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı kurulmuştur. Program, 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle ilk öğrencilerini almıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme bilimi ve bilişim teknolojilerinin senkronize bir şekilde çalışmasını dayanan akademik bir daldır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, alanında uzman, güçlü akademik kadrosu ve öğrencilere sunduğu teknolojik donanım imkânları ile meslekî/teknik bilgi ve becerilere sahip olan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz, işletmelerde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticiler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.