Doç. Dr. Rahime Dilek KOÇAK

Bölüm Akademik Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda AKTAN

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YAŞİN

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi