Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans Programına hangi puan türüyle öğrenci alınmaktadır?
Yönetim Bilişim Bölümü Lisans Programına EA-1 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

Neden THKÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tercih edilmelidir?

Çağımızda kayıtsız kalınamayacak teknolojik gelişmeler, hayatımızın her alanını kapsamakta, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dönüştürmektedir. Dolayısıyla Yönetim Bilişim Sistemleri, içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için önemli bir alan olarak belirmektedir. Teknolojinin gündelik yaşamdan iş yaşamına kadar hemen her alana sirayet ettiği günümüz koşullarında, bilişim teknolojilerinin  kullanılmadığı bir kurumun hayatta kalması pek de mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı, kurumların, bilişim sistemlerini kendi bünyelerine entegre ederek, etkin bir şekilde yönetecek mekanizmalara hayat vermeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. İş dünyasında, bilişim ve teknoloji altyapıları hızla gelişmekte ve dolayısıyla bu alanda, ciddi bir işgücü açığı oluşmaktadır. Bölümümüz, alanında donanımlı öğrenciler yetiştirerek, bu açığın kapatılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programına kayıt olan öğrenciler nerede eğitim göreceklerdir?
Program İşletme Fakültesi'nde yürütülecektir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Türkkuşu Kampüsü’nde (Etimesgut-Ankara) öğrenim göreceklerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının eğitim süresi kaç yıldır?
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. İngilizce bölümü kazanan öğrencilerimiz hazırlık eğitimi alacaklardır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının eğitim ücreti ne kadardır? Programın ücretinde taksitlendirme yapılacak mıdır?
Öğrencilerin ödeyecekleri eğitim ücreti her yıl öğrenci işleri tarafından ilan edilmektedir. Üniversitemiz bölüm/programlarında öğrenim ücreti iki eşit taksit halinde, güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ödenmektedir.

Programda burslu okumak mümkün müdür?
Üniversitemiz, İşletme Bölümü Lisans Programı’nda eğitim görecek öğrencilerine tam burslu, %100 ve %50 olmak üzere burs imkanı sağlamaktadır. Burs, İngilizce Hazırlık Programında başlayarak, öğrencinin yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarıyla devam ettiği sürece sağlanacaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programında zorunlu tümleşik eğitim (staj) uygulaması var mıdır?
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden mezun olabilmek için, öğrencilerimizin 2. ve 3. sınıf yaz döneminde toplam 40 iş günü zorunlu tümleşik eğitim (staj) yapmaları gerekmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programında devam zorunluluğu var mıdır?
Öğrenci, kuramsal derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programından mezun olabilmek için gereken akademik not ortalaması nedir?
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2,00/4,00 olması gerekmektedir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde Yaz Okulu uygulaması var mıdır?
Üniversitemizde yaz okulu uygulaması vardır. Yaz öğretimi, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.