Yönetim Bilişim Bölümü Lisans Programına EA-1 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

Çağımızda kayıtsız kalınamayacak teknolojik gelişmeler, hayatımızın her alanını kapsamakta, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dönüştürmektedir. Dolayısıyla Yönetim Bilişim Sistemleri, içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için önemli bir alan olarak belirmektedir. Teknolojinin gündelik yaşamdan iş yaşamına kadar hemen her alana sirayet ettiği günümüz koşullarında, bilişim teknolojilerinin  kullanılmadığı bir kurumun hayatta kalması pek de mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı, kurumların, bilişim sistemlerini kendi bünyelerine entegre ederek, etkin bir şekilde yönetecek mekanizmalara hayat vermeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. İş dünyasında, bilişim ve teknoloji altyapıları hızla gelişmekte ve dolayısıyla bu alanda, ciddi bir işgücü açığı oluşmaktadır. Bölümümüz, alanında donanımlı öğrenciler yetiştirerek, bu açığın kapatılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Program İşletme Fakültesi'nde yürütülecektir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Türkkuşu Kampüsü’nde (Etimesgut-Ankara) öğrenim göreceklerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. İngilizce bölümü kazanan öğrencilerimiz hazırlık eğitimi alacaklardır.

Öğrencilerin ödeyecekleri eğitim ücreti her yıl öğrenci işleri tarafından ilan edilmektedir. Üniversitemiz bölüm/programlarında öğrenim ücreti iki eşit taksit halinde, güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ödenmektedir.

Üniversitemiz, İşletme Bölümü Lisans Programı’nda eğitim görecek öğrencilerine tam burslu, %100 ve %50 olmak üzere burs imkanı sağlamaktadır. Burs, İngilizce Hazırlık Programında başlayarak, öğrencinin yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarıyla devam ettiği sürece sağlanacaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden mezun olabilmek için, öğrencilerimizin 2. ve 3. sınıf yaz döneminde toplam 40 iş günü zorunlu tümleşik eğitim (staj) yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci, kuramsal derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2,00/4,00 olması gerekmektedir.

Üniversitemizde yaz okulu uygulaması vardır. Yaz öğretimi, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.

Bizimle bilgiedinme@thk.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.